Hlavná stránka

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
pre štrukturálne fondy EÚ

Popis projektu
Názov projektu: S kvalitnou prípravou do budúcnosti
Žiadateľ: Spojená škola, Nivy 2, Šaľa
Trvanie projektu: 24 mesiacov