Dec 20

Konferencia žiakov Spojenej školy

Nezaradené Komentáre sú deaktivované

Konferencia žiakov Spojenej školy, Nivy 2, Šaľa

“Žijeme aktívne, ale zdravo!”

konferencia sa uskutočnila v jedálni Spojenej školy dňa 13. 12. 2013 so začiatkom o 9.00 hod. Žiaci si pripravili zaujímavé prezentácie z oblastí, ktoré “číhajú” na nás na každom kroku: fastfood, anorexia, bulímia, alkoholizmus, zdravý životný štýl, virtuálna bezpečnosť a kyberšikana. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa rozhodli prezentovať svoj názor a prezentovať ho pred svojimi spolužiakmi. Veríme, že každý z nás si nájde “TO” pre seba a ak nie, aspoň si vypočujeme zaujímavosti, ktoré pre nás pripravili naši žiaci: R. Černák II. T, E. Šaššová IV. B, A. Šinová, M. Šimčíkova I.A, L. MolnárováII. B, D. Galbavý IV. A M. Tarčová IV. A, P. Gyurík IV. E, J. Čurik IV. T, B. Szabová II. A, M. Zaťko IV. A, V. Šemetka IV. A, R. Ivanič IV. T a K. Partlová III. T. Žiakov organizačne a metodicky vedú Mgr. M. Eiselle, Mgr. A. Hazuchová a Ing. K. Margitfalviová. Akcie sa zúčastnia žiaci I. T a I. E triedy z OZ-SPŠ.

Hosťami našej konferenie boli žiaci zo Základnej školy na Bernolákovej a Hollého ulici.

Máj 12

Workshop zástupcov ŽŠR

Nezaradené Komentáre sú deaktivované

Žiacky parlament pri OZ Stredná priemyselná škola spolu so ŽŠR pri OZ Obchodná akadémia pozvali na deň 10. mája 2013 zástupcov žiackych školských rád zo SOŠ, Ivánska cesta 21 z Bratislavy, SOŠ, Svätoplukova 2 z Bratislavy a Strednej pedagogickej školy z Levíc. Cieľom stretnutia je prezentácia vlastných škôl a žiackych parlamentov a vzájomná výmena skúseností. Naši hostia si v rámci návštevy prezrú našu školu a následne prediskutujú otázky z minulých stretnutí ale aj prípravu spolupráce do budúcnosti. Organizačne akciu zabezpečila Mgr. A. Hazuchová a Ing. K. Margitfalviová spolu s členmi našich žiackych parlamentov.

Feb 25

Beseda s primátorom mesta Šaľa

Nezaradené Komentáre sú deaktivované

Dňa 21.2.2013 sa konala na našej škole beseda s primátorom mesta Šaľa MUDr. Martinom Alföldim. V rámci stretnutia sa prezentoval aj Žiacky parlament OZ-SPŠ pod vedením Mgr. A. Hazuchovej. Stretnutie organizovala Mgr. A. Hazuchová.

Dec 10

Spolupráca Žiackeho parlamentu

Nezaradené Komentáre sú deaktivované

Dňa 4. decembra 2012 sa zástupcovia Žiackeho parlamentu OZ-SPŠ J. Čurík z III. T a E. Pápay z II. E pod vedením Mgr. A. Hazuchovej zúčastnili výmennej návštevy na Strednej odbornej škole, Ivánska cesta, Bratislava. Žiaci našej školy tak pokračujú v nadviazanej spolupráci z októbra 2011. V budúcnosti žiaci plánujú v spolupráci pokračovať a prizvať do spolupráce ďalšie stredné školy.

Mar 24

Zasadnutie žiackeho parlamentu

Nezaradené Komentáre sú deaktivované

Dňa 22.3.2011

Prítomní :
Jakub Čurik I.T, Martin Motolík II.E, Filip Potrok II.T, Martin Sedlák III.E, Róbert Mihálik III.T, Lucia Šramová III.H
Koordinátor : Mgr. Lenka Maršáleková, pedagóg
Mestský koordinátor : Tibor Kováč, CVČ

Pokracuj… »

Jan 26

Vyber loga

Oznámenia Komentáre sú deaktivované

Víťaz sútaže o logo pre školský parlament vyhral

Michal Žitňák z III.E

Víťazovi gratulujeme a získava odmenu 50€ od Centra voľného času.

Víťazné logo bude reprezentovať žiačky parlament.

Jan 26

Zasadnutie žiackeho parlamentu

Oznámenia Komentáre sú deaktivované

Dňa 18.1.2011

Prítomní :
Marek Búran I.E, Martin Motolík II.E, Filip Potrok II.T, Martin Bekö III.E (zástup M. Sedláka), Róbert Mihálik III.T
Koordinátor: Mgr. Lenka Maršáleková, pedagóg
Mestský koordinátor: Tibor Kováč, CVČ

Pokracuj… »

Jan 20

Zasadnutie žiackeho parlamentu

Oznámenia Komentáre sú deaktivované

Dňa 7.12.2010

Prítomní :
Marek Búran I.E, Matej István I.T, Martin Motolík II.E, Filip Potrok II.T, Martin Sedlák III.E, Róbert Mihálik III.T
Koordinátor : Mgr. Lenka Maršáleková, pedagóg
Mestský koordinátor : Tibor Kováč, CVČ

Pokracuj… »

Dec 13

Súťaž

Oznámenia Komentáre sú deaktivované

Žiacky parlament (ŽP) vyhlasuje súťaž v návrhu loga ŽP pre organizačnú zložku SPŠ (kresba, počítačová grafika). Záujemci sa môžu prihlásiť do 20.12.2010 u Mgr. L. Maršálekovej alebo predsedu ŽP M. Motolíka (II.E). Autor víťazného loga bude odmenený sumou 50€, ktoré do súťaže venovalo Informačné centrum mladých Šaľa (ICM).

ŽP vyzýva žiakov podať návrhy na školské akcie a aktivity v školskom roku 2010/2011. Návrhy odovzdajte do 20.12.2010 Mgr. L. Maršálekovej alebo predsedovi ŽP M. Motolíkovi (II.E).

Zároveň logo bude uverejnené tu na stránke.

Dec 13

Zasadnutie žiackeho parlamentu

Oznámenia Komentáre sú deaktivované

Dňa 19.10.2010
Obsah :

  1. Otvorenie – informácia o postavení ŽP
  2. Voľba predsedu ŽP
  3. Návrh Štatútu – schválenie
  4. Príprava plánu práce ŽP – jednotliví členovia na základe požiadaviek tried
  5. Plán pripravovaných aktivít
  6. Návrh loga ŽP, vybraný návrh – odmena ICM Šaľa

Pokracuj… »