Rada školy

Eva Résoová predseda zástupca nepedagogických zamestnancov
Ing. Slavomír Kališ podpredseda zástupca pedagogických zamestnancov
Ing. Gabriela Miškovičová tajomník zástupca rodičov žiakov
Mgr Andrea Bajnerová člen zástupca pedagogických zamestnancov
Zuzana Žitňáková člen zástupca rodičov žiakov
Ing. Lendvorská Danica člen zástupca rodičov žiakov
Ing. Helena Psotová člen delegovaná zástupkyňa zriadovateľa
MUDr. Martin Alfoldi člen delegovaný zástupca zriadovateľa
Ľubomír Kováč člen delegovaný zástupca zriadovateľa
Ing. Jozef Viždák člen delegovaná zástupkyňa zriadovateľa
Marcela Faltinovičová člen zástupca žiakov Spojenej školy