Jan 17

KK vo futsale

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Žiaci Spojenej školy sa zúčastnia 18. januára 2018 Krajského kola vo futsale žiakov SŠ v Leviciach na základe postupovej súťaže z okresného kola.

Organizačne akciu zabezpečuje PK TŠV Mgr. I. Hajduová a PaedDr. J. Kučera

Jan 17

Olympiáda NEJ

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Dňa 18.januára 2018 sa na Spojenej škole uskutočňuje okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku stredných a základných škôl v kategóriách 1A, 1B, 2A, 2B a 2D. Olympiáda pozostáva z písomnej a ústnej časti. Organizačne súťaž zabezpečuje PK CUJ – Mgr. A. Kecskésová, Mgr. F. Fiala a Mgr. V. Morvayová.

Jan 17

Olympiáda ANJ

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Dňa 17.januára 2018 sa na Spojenej škole uskutočňuje okresné kolo olympiády v anglickom jazyku stredných škôl v kategóriách 2A, 2B, 2D a 2C2. Olympiáda pozostáva s testovej časti (listening, raading, grammar a vocabulary) po ktorej nasleduje ústna časť (picture input a roleplay). Organizačne súťaž zabezpečuje PK CUJ – Mgr. J. Klusa, Mgr. V. Kecskés a Mgr. V. Morvayová.

Jan 12

Dovoľujeme si Vás pozvať na 9. Kontraktačný deň cvičných firiem, ktorý sa uskutoční dňa 8.02.2018 v MsKS v Šaľi.

Jan 12

Okresné kolo v basketbale žiakov

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

V dňoch 11.a 12. januára 2018 sa uskutoční okresné kolo v basketbale žiakov a žiačok stredných škôl v športovej hale na Spojenej škole.

11.1.2018 Výsledky z basketbalu žiakov – chlapci :

1.miesto Gymnázium J. Fándlyho Šaľa

2.miesto Spojená škola, Nivy 2, Šaľa o.z. Stredná priemyselná škola

3.miesto Spojená škola, Nivy 2, Šaľa o.z. Stredná odborná škola

12.1.2018 výsledky z basketbalu žiakov – dievčatá:

1.miesto Spojená škola, Nivy 2, Šaľa o.z. Obchodná akadémia

2.miesto Gymnázium J. Fándlyho Šaľa

3.miesto Stredná odborná škola Štúrova, Šaľa

Okresné kolo v basketbale žiakov zorganizovalo PK TŠV – Mgr. I. Hajduová a PaedDr. J. Kučera

Blahoželáme!

Jan 10

Novoročný turnaj

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Dňa 10.1.2018 sa uskutočnil novoročný turnaj vo futsale žiakov o víťaza. Turnaja sa zúčastnili triedy II.E, III.E, II.MEP a III.SE, ktoré postúpili z vianočného turnaja na o.z. SOŠ a o.z. SPŠ. Organizáciu zabezpečilo PK TŠV – Mgr. I. Hajduová a PaedDr. J. Kučera.

Výsledky:

1. miesto III.E

2. miesto III.SE

3.miesto II.E

4.miesto II.MEP

Blahoželáme!

Dec 01

V utorok 5. decembra 2017 sa uskutoční v učebni ADK o 8.00 hod. školské kolo súťaže

písanie na klávesnici PC na presnosť a rýchlosť.

Súťaže sa zúčastnia žiaci:

II.A – R. Forgáč, P. Krkošek, S. Marcinková, M. Putifárová

III.A – K. Laczková, K. Pappová, R. Liška

Organizátorom súťaže je RNDr. O. Tančiboková.

Dec 01

EXPERT GENIALITY SHOW

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

EXPERT je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov základných a stredných škôl.

Jej hlavným poslaním je:

– vzbudzovať u žiakov hlbší záujem o rôzne oblasti ľudského poznania
– motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu,
– umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie,
– prispieva k vyhľadávaniu talentovaných žiakov,
– poskytovať učiteľom materiály vhodné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania

30.11. 2017 sa do tejto súťaže zapojili žaici Spojenej školy: Barczi, Lenčéš, Tóth, Baraník, Pikler, Fehérvári, Lóži, Ševčíková, Nagy, Anda, Jamrich, Kováč, Hučko, Vašek, Rumanovský, Lavo, Csimma, Révesz, Krasňan, Nagy, Krkošek, Fujdiar, Gajdošíková, Prešinská, Šípoš, Kontúľ, Lengel, Vrabec, Šotník, Pappová, Laczková, Červenák, Hajdu, Štibrányi, HLavatý, Kuglerová E., kuglerová, J.,Kulinová C., Lorincz, Pálesh, Veládi.

Súťaž zabezpečuje PK PVP – Mgr. T. Dičérová

Dec 01

Jazyková súťaž BEST IN ENGLISH

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

30.11.2017 sa Spojená škola zapojila do jazykovej súťaže Best in English. Súťaže sa zúčastňujú žaci R. Svitek, P. Kováč, M. Krupa, S. Galbavý, L. Dičér, J. Čonková, S. Marčeková, V. Szteskálová, M. Lengyel, N. Schreiner, M. Frídel, M. Kubašková, S. Lelovicsová, L. Šulík, F. Nagy, M. Babíková, P. Mužlay, M. Herenčár a A. Borsody.

Súťaž zabezpečuje PK CUJ Mgr. V. Kecskés a technickú podporu Mgr. T. Nagy

Výsledky :

1.miesto – Lukaš Dičér IV.T 86,5 /98 bodov

2.miesto – Michl Herenčár I.E 82/98 bodov

3.miesto – Samuel Galbavý IV.T 80/98 bodov

V mene PK CUJ ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť a umiestneným žiakom blahoželáme!

Dec 01

Zenit v elektrotechnike

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

30. novembra 2017 sa žiaci Spojenej školy, Nivy 2 Šaľa zúčastnili postupovej súťaže Krajského kola súťaže Zenit v elektronike. Žiaci F. Jalszovský (IV.E) a M. Ostrožanský (II.E) postúpili do tejto súťaže zo školského kola. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti – návrhu plošného spoja, montáže a kontroly funkcie činnosti.

Súťaž zabezpečila PK ELE – organizačne a pedagogicky Ing. Ž. Tóthová, PhD.

Dec 01

Zenit v strojárstve

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

9. novembra 2017 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže Zenit v strojárstve na Strednej odbornej technickej škole v Tlmačoch. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Našu školu reprezentovali žiaci z triedy III.SE – Horváth Peter a Jurík Filip.

Organizačne súťaž zapezpečila PK STROJ a pedagogický dozor zabezpečil Bc. Š. Sýkora.

Nov 27

Best in Deutsch

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Dňa 23,11.2017 sa najlepší nemčinári Spojenej školy zapojili do jazykovej súťaže Best in Deutsch. Žiaci mali v rámci súťaže doplniť informácie k textom, ktoré si vypočuli alebo pozreli na súťažných audio a videonahrávkach.

Účastníci súťaže sú: A. Ajvazi, L. Svajda III.E; K. Laczková, S Lelovičová III.A; D. Záhradník II.MEP, S. Haraštová, P. Tóthová IV.A; M. Lipovský IV.E; D. Ondrisek, D,Rimovská I.CH; A. Botková, N. Prešinská II.A a P.Lavo III.ME.

Pedagogicky a organizačne akciu zabezpečuje PK CUJ – Mgr.A.Kecskésová a Mgr.V. Kecskés. Technickú podporu Ing.T. Nagy.

Nov 27

Futsal žiakov

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Dňa 23.11.2017 sa uskutočňuje okresné kolo vo futsale žiakov stredných škôl na Spojenej škole. Organizačne a pedagogicky akciu pripravilo PK TŠV . Mgr. I.Hajduová a PaedDr. J. Kučera.

Výsledky: 1. miesto : Spojená škola, Nivy 2, o.z Stredná priemyselná škola, Šaľa

2. miesto: Gymnázium J. Fándlyho Šaľa

3. miesto : Stredná odborná škola, Štúrova, Šaľa

4. miesto : Spojená škola, Nivy 2, o.z Stredná odborná škola, Šaľa

Všetkým účastníkom ďakujeme z reprezentáciu a víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov na MK vo futsale v Leviciach 18.1.2018.

Nov 23

V dňoch od 28. do 29.novembra 2017

uskutočníme pre žiakov základných škôl

(v sprievode učiteľov alebo rodičov, samostatne)

v čase od 08:00 hod. do 18:00 hod.

DNI OTVORENÝCH DVERÍ

Počas týchto dní budú všetky naše priestory – triedy, učebne, laboratóriá i športoviská k dispozícii k prehliadkam. V označených priestoroch budú k dispozícii podrobné informácie k študijným/učebným odborom, ktoré Vám budú poskytovať naši žiaci a pedagógovia.

Všetci ste srdečne pozvaní!

Ing. Anna Keseliová
riaditeľka školy

Nov 23

Dňa 22.11.2017 sa uskutočnil vedomostný kvíz k výročiu vzniku ČSR a blížiacemu sa 25.výročiu vzniku Slovenskej republiky.

Do súťaže sa zapojili vybraní zástupcovia tried všetkých 3 org.zložiek – spolu 18 študentov. Na úvod si študenti pozreli zaujímavé prezentácie o vzniku ČSR a o osobnosti M.R.Štefánika. V druhej časti súťaže žiaci vypĺňali test, ktorý obsahoval 30 otázok . Žiaci preukázali veľmi dobré vedomosti z dejín našej republiky. Víťazi z každej organizačnej zložky boli odmenení sladkosťou ( viď. foto ) Súťaž organizačne pripravila PK SVP – p.prof.Stieranková a Bajnerová.