Objednávky

Povinné zverejnovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z.z.z 9.decembra 2010, ktorým sa doplna zákon c.40/1966 Zb. Obciansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplnajú niektoré zákony.

 • 1. Objednávky 2018
  1. Zoznam objednávok za rok 2018
 • 1. Objednávky 2017
  1. Zoznam objednávok za rok 2017
 • 1. Objednávky 2016
  1. Zoznam objednávok za rok 2016
 • 1. Objednávky 2015
  1. Zoznam objednávok za rok 2015
 • 1. Objednávky 2014
  1. Zoznam objednávok za rok 2014
 • 1. Objednávky 2013
  1. Zoznam objednávok za rok 2013
 • 2. Objednávky 2012
  1. Zoznam objednávok za rok 2012
 • 3. Objednávky 2011
  1. Objednávky za rok 2011