Zmluvy

Povinné zverejnovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z.z.z 9.decembra 2010, ktorým sa doplna zákon c.40/1966 Zb. Obciansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplnajú niektoré zákony.

  Zmluvy za rok 2018
  Zmluvy za rok 2017
  Zmluvy za rok 2016
  Zmluvy za rok 2015
  Zmluvy za rok 2014
  Zmluvy za rok 2013