Zmluvy

Povinné zverejnovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z.z.z 9.decembra 2010, ktorým sa doplna zákon c.40/1966 Zb. Obciansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplnajú niektoré zákony.

  Zmluvy za rok 2018
  Zmluvy za rok 2017
  Zmluvy za rok 2016
  Zmluvy za rok 2015
  Zmluvy za rok 2014
  Zmluvy za rok 2013
  Zmluvy za rok 2012
  Zmluvy za rok 2011