ŠkVP

 • Kompletný Školský vzdelávací program je dostupný na sekretariátoch organizačných zložiek:
  1. oz Obcodná akadémia: EKONOMIKA miestnosť T/011
    – pre štúdijný odbor obchodná akadémia
   oz Stredná priemyselná škola: TECHNIKA A EKONOMIKA miestnosť T/114
    – pre štúdijné odbory elektrotechnika, technické a informačné služby – elektrotechnika, chemická informatika
   oz Stredná odborná škola: TECHNIKA I miestnosť T/120
    – pre štúdijné odbory strojný mechanik, elektromechanik – silnoprúdová technika
   oz Stredná odborná škola: TECHNIKA N miestnosť T/120
    – pre nadstavbové štúdium elektrotechnika – výroba a prevádzka SaZ
   alebo na sekretariáte riaditeľky školy v pracovné dni od 7.00 – 16.00 miestnosť P/306

 • Znenie ŠkVP v častiach potrebných k orientácii v študijných a učebných odboroch na
  Spojenej škole Šaľa sú zverejnené na webových podstránkach príslušnej organizačnej
  zložky).
  1. ŠkVP : TECHNIKA A EKONOMIKA pre SPŠ
   ŠkVP : EKONOMIKA pre OA
   ŠkVP : TECHNIKA pre SOŠ