Vystavené faktúry

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z.z.z 9.decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 • 1. Vystavené faktúry za Január 2011
  1. Faktúra č. 1/2011
   Faktúra č. 2/2011
   Faktúra č. 3/2011
   Faktúra č. 4/2011
   Faktúra č. 5/2011
   Faktúra č. 6/2011
   Faktúra č. 7/2011
   Faktúra č. 8/2011
   Faktúra č. 9/2011
   Faktúra č. 10/2011
   Faktúra č. 11/2011
   Faktúra č. 12/2011
   Faktúra č. 13/2011
   Faktúra č. 14/2011
   Faktúra č. 15/2011
   Faktúra č. 16/2011
   Faktúra č. 17/2011
   Faktúra č. 18/2011
   Faktúra č. 19/2011
 • 2. Vystavené faktúry za Február 2011
  1. Faktúra č. 20/2011
   Faktúra č. 21/2011
   Faktúra č. 22/2011
   Faktúra č. 23/2011
   Faktúra č. 24/2011
   Faktúra č. 25/2011
   Faktúra č. 26/2011
   Faktúra č. 27/2011
 • 3. Vystavené faktúry za Marec 2011
  1. Faktúra č. 28/2011
   Faktúra č. 29/2011
   Faktúra č. 30/2011
   Faktúra č. 31/2011
   Faktúra č. 32/2011
   Faktúra č. 33/2011
   Faktúra č. 34/2011
   Faktúra č. 35/2011
   Faktúra č. 36/2011
   Faktúra č. 37/2011
   Faktúra č. 38/2011
   Faktúra č. 39/2011
   Faktúra č. 40/2011
   Faktúra č. 41/2011
   Faktúra č. 42/2011
   Faktúra č. 43/2011
   Faktúra č. 44/2011
   Faktúra č. 45/2011
   Faktúra č. 46/2011
   Faktúra č. 47/2011
   Faktúra č. 48/2011
   Faktúra č. 49/2011
   Faktúra č. 50/2011
   Faktúra č. 51/2011
   Faktúra č. 52/2011
   Faktúra č. 53/2011
   Faktúra č. 54/2011
   Faktúra č. 55/2011
   Faktúra č. 56/2011
   Faktúra č. 57/2011
   Faktúra č. 58/2011
   Faktúra č. 59/2011
 • 4. Vystavené faktúry za Apríl 2011
  1. Faktúra č. 60/2011
   Faktúra č. 61/2011
   Faktúra č. 62/2011
   Faktúra č. 63/2011
   Faktúra č. 64/2011
   Faktúra č. 65/2011
   Faktúra č. 66/2011
 • 5. Vystavené faktúry za Máj 2011
  1. Faktúra č. 71/2011
   Faktúra č. 73/2011
 • 6. Vystavené faktúry za Jún 2011
  1. Faktúra č. 74/2011
   Faktúra č. 75/2011
   Faktúra č. 76/2011
   Faktúra č. 90/2011
 • 6. Vystavené faktúry za Júl 2011
  1. Faktúra č. 91/2011
 • 6. Vystavené faktúry za August 2011
  1. Faktúra č. 99/2011
   Faktúra č. 100/2011
 • 6. Vystavené faktúry za September 2011
  1. Faktúra č. 105/2011
   Faktúra č. 107/2011
 • 6. Vystavené faktúry za Október 2011
  1. Faktúra č. 112/2011
   Faktúra č. 126/2011
   Faktúra č. 131/2011
 • 6. Vystavené faktúry za November 2011
  1. Faktúra č. 135/2011
   Faktúra č. 139/2011
 • 6. Vystavené faktúry za December 2011
  1. Faktúra č. 144/2011
   Faktúra č. 146/2011