Faktúry

Povinné zverejnovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z.z.z 9.decembra 2010, ktorým sa doplna zákon c.40/1966 Zb. Obciansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplnajú niektoré zákony.

 • 1. Prijaté faktúry 2018
  1. Zoznam faktúr za január 2018
   Zoznam faktúr za február 2018
   Zoznam faktúr za marec 2018
   Zoznam faktúr za júl 2018
   Zoznam faktúr za august 2018
   Zoznam faktúr za september 2018
   Zoznam faktúr za december 2018
 • 1. Prijaté faktúry 2017
  1. Zoznam faktúr za január 2017
   Zoznam faktúr za február 2017
   Zoznam faktúr za marec 2017
   Zoznam faktúr za apríl 2017
   Zoznam faktúr za máj 2017
   Zoznam faktúr za jún 2017
   Zoznam faktúr za júl 2017
   Zoznam faktúr za august 2017
   Zoznam faktúr za september 2017
   Zoznam faktúr za október 2017
   Zoznam faktúr za november 2017
   Zoznam faktúr za december 2017
   Súhrnná správa o zákazkách

 • 1. Prijaté faktúry 2016
  1. Zoznam faktúr za január 2016
   Zoznam faktúr za február 2016
   Zoznam faktúr za marec 2016
   Zoznam faktúr za apríl 2016
   Zoznam faktúr za máj 2016
   Zoznam faktúr za jún 2016
   Zoznam faktúr za júl 2016
   Zoznam faktúr za august 2016
   Zoznam faktúr za september 2016
   Zoznam faktúr za október 2016
   Zoznam faktúr za november 2016
   Zoznam faktúr za december 2016
 • 1. Prijaté faktúry 2015
  1. Zoznam faktúr za január 2015
   Zoznam faktúr za február 2015
   Zoznam faktúr za marec a apríl 2015
   Zoznam faktúr za máj 2015
   Zoznam faktúr za jún 2015
   Zoznam faktúr za júl 2015
   Zoznam faktúr za august 2015
   Zoznam faktúr za september 2015
   Zoznam faktúr za október 2015
   Zoznam faktúr za november a december 2015
 • 1. Prijaté faktúry 2014
  1. Zoznam faktúr za január 2014
   Zoznam faktúr za február 2014
   Zoznam faktúr za marec 2014
   Zoznam faktúr za apríl 2014
   Zoznam faktúr za máj 2014
   Zoznam faktúr za jún 2014
   Zoznam faktúr za júl 2014
   Zoznam faktúr za august 2014
   Zoznam faktúr za september 2014
   Zoznam faktúr za október 2014
   Zoznam faktúr za november 2014
   Zoznam faktúr za december 2014
 • 1. Prijaté faktúry 2013
  1. Zoznam faktúr za január 2013
   Zoznam faktúr za február 2013
   Zoznam faktúr za marec 2013
   Zoznam faktúr za apríl 2013
   Zoznam faktúr za máj 2013
   Zoznam faktúr za jún 2013
   Zoznam faktúr za júl 2013
   Zoznam faktúr za august 2013
   Zoznam faktúr za september 2013
   Zoznam faktúr za október 2013
   Zoznam faktúr za november 2013
   Zoznam faktúr za december 2013