Prevencia sociálno-patologických javov

Plán aktivít súvisiacich s prevenciou nežiaducich javov na škole za obdobie :

Školského roku 2015/2016

(Schválené v ročnom pláne školy – 19.6.2015)

September

Október

November

December

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún