Vyhodnocovacia správa

 1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2018/2019
  1. - Vyhodnocovacia správa
   - Stanovisko ÚNSK
 2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2017/2018
  1. - Vyhodnocovacia správa
   - Stanovisko ÚNSK
 3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2016/2017
  1. - Vyhodnocovacia správa
   - Stanovisko ÚNSK
 4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2015/2016
  1. - Vyhodnocovacia správa
   - Stanovisko ÚNSK
 5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2014/2015
  1. - Vyhodnocovacia správa
   - Stanovisko ÚNSK
 6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2013/2014
  1. - Vyhodnocovacia správa
   - Stanovisko ÚNSK
 7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2012/2013
  1. - Vyhodnocovacia správa
   - Stanovisko ÚNSK
 8. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2011/2012
  1. - Vyhodnocovacia správa
   - Stanovisko ÚNSK
 9. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2010/2011
  1. - Vyhodnocovacia správa