Apr 26

Dňa 26. apríla 2019 sa žiaci II. E triedy zúčastnili 6. ročníka ZSE Open, ktorý sa konal v Nitre. V rámci tejto akcie pracovníci ZSE pripravili pre žiakov prezentciu o elektromobiloch, exkurziu do centrálneho skladu ZSE, jazdu na terénnej štvorkolke, ukážku výmeny konzoly pod napätím 22 kV na cvičnom polygóne VN, vyvezenie sa na vysokozdvižnej plošine do výšky 38 m, jazdu na elektromobile a rôzne súťaže. Naši žiaci boli úspešní v súťaži Obliekanie postroja – S. Suchoň, “Vyderžaj, pianier” – M. Orbánová a Odkloňovač dravcov – M. Lenčéš a za najrýchlejšie zvládnutie úlohy dostali všetci traja vecné ceny – drony. Dopravu na túto akciu zabezpečila ZSE pomocou zberných autobusov. Akciu organizačne pripravila Ing. M. Stachová

Comments are closed.