Apr 25

Dňa 25.04.2019 sa uskutočnila beseda s pracovníčkami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Šali Ing. A. Vlčkovou a A. Kmotríkovou na tému “Povinnosti študentov po skončení strednej školy”. V úvode žiakov oboznámili, že absolventi všetkých študijných odborov, ktorí študujú na Spojenej škole sú vyhľadávaní zamestnávateľmi nášho regiónu po skončení strednej školy. Taktiež nachádzajú uplatnenie počas absolventskej praxe. Oboznámili žiakov s povinnosťami po skončení štúdia. Beseda bola určená pre žiakov 4. roč. – IV.A a IV.E triedy a zabezpečovala ju PK EKO Ing. E. Šinkovičová.

Comments are closed.