Apr 17

Dňa 17. apríla 2019 sa koná súťaž o reáliách anglicky hovoriacich krajín. Súťaže sa zúčastní 14 žiakov Spojenej školy. Úlohou žiakov je formou krátkeho kvízu si zmerať svoje vedomosti o anglicky hovoriacich krajinách. V kvíze sú otázky o geografických údajoch aj množstvo zaujímavých informácií z oblastí histórie, literatúry a spoločenského života. Súťaž organizačne pripravila predmetová komisia cudzích jazykov – Mgr. B. Kecskés

Comments are closed.