Apr 16

16. apríla 2019 sa uskutočňujú MO v atletike žiačok a žiakov stredných škôl.

Disciplíny:

Žiaci – 100m, 200m, 400m, 800m, 3000m, 110m prek.(91), skok do výšky, skok do diaľky, vrh guľou(5kg), hod diskom (1,5kg), hod oštepom (0,7kg),

Žiačky – 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 100m prek.(76), skok do výšky, skok do diaľky, vrh guľou(3kg), hod diskom(1kg), hod oštepom(0,5kg)

Akciu zabezpečuje PK TŠV Mgr. I..Hajduová a PaedDr. J. Kučera.

Comments are closed.