Nov 02

Medzinárodný mesiac školských knižníc zapojil aj tento školský rok študentov všetkých 3 organizačných zložiek Spojenej školy do projektu vytvorenia záložiek ľubovoľnou technikou na tému Literárne osobnosti môjho regiónu. Študenti spolu vytvorili 37 záložiek rôzneho tvaru, veľkosti a farby ( viď foto). Našej škole bola pridelená partnerská škola SOŠ Jarmočná ul. Stará Ľubovňa, ktorej sme zaslali záložky vyrobené našimi študentami a priložili sme aj propagačný materiál o našej škole. Celý projekt prebiehal pod vedením PK SVP a PaedDr. Stierankovej. Všetkým študentom “výrobcom” záložiek ďakujeme ako aj študentom partnerskej školy, ktorých záložky vystavíme spolu s informáciami o danej škole vo vestibule našej Spojenej školy

Comments are closed.