Okt 25

Hoci sa zdá nemožné hovoriť o matematike bez nezrozumiteľných čísiel, vzorcov a rovníc, pokúsi sa o to v novom predstavení „Jazyk prírody“ agentúra Astronyx, spoločnosť pre vedu a vzdelávanie.

Trápia Vás na škole nejakým trápnym číslom pí, nebodaj aj prirodzeným logaritmom a ani netušíte, kde sa tie „konštanty prírody“ vzali? Ešte aj ten slimák logaritmy používa a sínus je ukrytý priamo v našej DNA. Príroda je plná prekvapení a jazyk, ktorým k nám hovorí, je práve matematika… Najzákladnejšia abeceda tohto jazyka je dvojčíselná a bez nej by sa nám zrútil moderný svet… Ozaj – aké nekonečné môže byť nekonečno? Program je koncipovaný pre študentov stredných škôl (medzipredmetové vzťahy: matematika, dejepis, filozofia, chémia, biológia, fyzika).

Multimediálna show sa uskutoční 25. 10. 2017 v školskej jedálni SŠ o 8.00 h. Predstavenia sa zúčastnia všetky triedy 1. a 2. ročníka SŠ.

PK PVP – organizačne zabezpečila RNDr. O. Tančiboková (vedúca PK)

Comments are closed.