Okt 23

Dňa 23.10.2017 naša škola už tradične zorganizovala Literárno-jazykový kvíz pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Tentokrát so zameraním na čitateľskú gramotnosť.

Cieľom súťaže bolo vyhľadať a spracovať správne informácie pre uvedený kvíz na základe literárneho čítania s porozumením a orientáciou v školskom knižničnom fonde.
Kvízu sa zúčastnili zástupcovia všetkých tried Spojenej školy.Ocenení boli dvaja najúspešnejší riešitelia všetkých troch organizačných zložiek:
OA – Anna Slíšková III.A
Laura Reháková IV.A
SPŠ – Richard Švéda IV.E
Mário Keszeg IV.T
SOŠ – Ema Kuglerová III.SCH
Patrik Lavo III.ME
Spomedzi najúspešnejších riešiteľov sme ocenili najlepšieho z nich s najväčším počtom získaných bodov, stal sa ním Patrik Lavo.
V tomto roku mali študenti dostupné len dva zdroje informácií, a to knihu a vlastné vedomosti. Mali možnosť sa presvedčiť, že platí: s knihou ďalej zájdeme.
Gestorom podujatia bolo PK SVP a za prípravu a realizáciu boli zodpovedné: Mgr. A. Bajnerová a Mgr. A. Maršáleková

Comments are closed.