Okt 13

Dňa 13. októbra 2017 sa žiaci IV. A, IV.E a IV.T triedy zúčastnili odbornej exkurzie v Bratislave. Exkurzia mala 2 časti, v prvej časti sa zúčastnili prednášky v Národnej banke Slovenska na tému Úlohy NBS po vstupe do Eurosystému. Prednášku viedol pútavo pracovník NBS a v závere živo diskutoval so žiakmi o aktuálnych problémoch v eurozóne.
V druhej časti exkurzie sa žiaci, ako budúci adepti vysokoškolského štúdia, zúčastnili veľtrhu vysokých škôl AKADÉMIA a VAPAC v Aegon Aréne. Navštívili stánky jednotlivých vysokých škôl a osobne sa porozprávali s vystavovateľmi o možnostiach štúdia na konkrétnej vysokej škole na Slovensku ale aj v zahraničí. Pedagogický dozor zabezpečovali Ing. Šinkovičová a Ing. Margitfalviová, PK EKO

Comments are closed.