Okt 16

Dňa 18.10.2017 sa uskutoční celoslovenská súťaž stredných škôl o Európskej únii. Súťaž bude prebiehať formou elektronického dotazníka, ktorý bude mať časovú platnosť 25 minút.

.Elektronický dotazník je vypracovaný kombinovanou formou otázok s možnosťou zvolenia správnej odpovede, resp. vpísania správnej odpovede na konkrétnu otázku.

Náročnosť otázok je možné rozdeliť nasledovne: 15 otázok v kategórii ľahké, 10 otázok stredne náročných a 5 otázok náročných. Spolu sa teda jedná o 30 súťažných otázok.

Comments are closed.