Jún 21

V dňoch 21. až 23. júna 2017 sa žiaci III. SE triedy zúčastnia záverečnej skúšky, ktorá má tri časti: písomnú, praktickú a ústnu. Harmonogram skúšky žiaci obdržali pred nástupom na študijné voľno a je zverejnený na nástenke školy – OZ SOŠ.

Comments are closed.