Jún 20

V dňoch 15.6.-16.6.2017 sa uskutočnila plánovaná literárno – historická exkurzia na trase Kremnica – Martin -Tajov – Banská Bystrica. Exkurzie sa zúčastnilo 18 žiakov (výber z tried I.SCH, I.MEP, II.A a I.E). Žiaci mali možnosť navštíviť mincovňu v Kremnici, skanzen, Národný cintorín v Martine, dom J.G. Tajovského v Tajove a historické námestie v Banskej Bystrici. Organizačne a pedagogicky zabezpečili exkurziu Mgr. Fiala a Mgr. Kecskés.

Comments are closed.