Jún 20

Dňa 20. júna 2017 si naši absolventi zo IV. E triedy Andrej Tóth a Enriko Kysela prevzali “Pochvalné listy” Mesta Šaľa. Chlapci nás v školskom roku 2016/2017 úspešne reprezentovali na krajskej aj celoštátnej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti so svojimi projektami. Andrej Tóth prezentoval projekt s názvom “Návrh a zhotovenie riadiaceho systému modelu výrobnej linky”, s ktorým sa na krajskom kole umiestnil na 1. mieste a postúpil na celoštátne kolo a Enriko Kysela s projektom “Led Kocka”, ktorý na celoštátne kolo postúpil z 2. miesta krajského kola. Metodickými a odbornými garantmi projektov boli učitelia odborných predmetov Mgr. Ľ. Lámala a Ing. J. Horňák. Chlapcom srdečne blahoželáme a ešte raz ďakujeme vzornú reprezentáciu školy.

Comments are closed.