Apr 30

Stretnutie s rodičmi

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

2. mája 2019 so začiatkom o 16.00 hod. v školskej jedálni sa uskutoční stretnutie s rodičmi a prihlásenými žiakmi do 1. ročníka

Apr 29

Jaguar Land Rover

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Dňa 29. apríla 2019 nás navštívili zamestnanci spoločnosti Jaguar Land Rover p. Janka Tromans a p. Karol Farkaš, ktorí predstavili firmu a porozprávali o možnostiach uplatnenia sa našich absolventov. V súčasnosti sú možnosti uplatnenia sa v tejto firme veľmi zaujímavé prostredníctvom projektu, kedy záujemcovia majú možnosť zapracovania sa formou štúdia v duálnom systéme. Odbornej prezentácie sa zúčastnili žiaci IV. E, IV. ME a IV. SCH triedy.

Apr 26

Odborná exkurzia ZSE Open 2019

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Dňa 26. apríla 2019 sa žiaci II. E triedy zúčastnili 6. ročníka ZSE Open, ktorý sa konal v Nitre. V rámci tejto akcie pracovníci ZSE pripravili pre žiakov prezentciu o elektromobiloch, exkurziu do centrálneho skladu ZSE, jazdu na terénnej štvorkolke, ukážku výmeny konzoly pod napätím 22 kV na cvičnom polygóne VN, vyvezenie sa na vysokozdvižnej plošine do výšky 38 m, jazdu na elektromobile a rôzne súťaže. Naši žiaci boli úspešní v súťaži Obliekanie postroja – S. Suchoň, “Vyderžaj, pianier” – M. Orbánová a Odkloňovač dravcov – M. Lenčéš a za najrýchlejšie zvládnutie úlohy dostali všetci traja vecné ceny – drony. Dopravu na túto akciu zabezpečila ZSE pomocou zberných autobusov. Akciu organizačne pripravila Ing. M. Stachová

Apr 25

Beseda

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Dňa 25.04.2019 sa uskutočnila beseda s pracovníčkami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Šali Ing. A. Vlčkovou a A. Kmotríkovou na tému “Povinnosti študentov po skončení strednej školy”. V úvode žiakov oboznámili, že absolventi všetkých študijných odborov, ktorí študujú na Spojenej škole sú vyhľadávaní zamestnávateľmi nášho regiónu po skončení strednej školy. Taktiež nachádzajú uplatnenie počas absolventskej praxe. Oboznámili žiakov s povinnosťami po skončení štúdia. Beseda bola určená pre žiakov 4. roč. – IV.A a IV.E triedy a zabezpečovala ju PK EKO Ing. E. Šinkovičová.

Apr 17

Dňa 17. apríla 2019 sa koná súťaž o reáliách anglicky hovoriacich krajín. Súťaže sa zúčastní 14 žiakov Spojenej školy. Úlohou žiakov je formou krátkeho kvízu si zmerať svoje vedomosti o anglicky hovoriacich krajinách. V kvíze sú otázky o geografických údajoch aj množstvo zaujímavých informácií z oblastí histórie, literatúry a spoločenského života. Súťaž organizačne pripravila predmetová komisia cudzích jazykov – Mgr. B. Kecskés

Apr 16

Atletika

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

16. apríla 2019 sa uskutočňujú MO v atletike žiačok a žiakov stredných škôl.

Disciplíny:

Žiaci – 100m, 200m, 400m, 800m, 3000m, 110m prek.(91), skok do výšky, skok do diaľky, vrh guľou(5kg), hod diskom (1,5kg), hod oštepom (0,7kg),

Žiačky – 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 100m prek.(76), skok do výšky, skok do diaľky, vrh guľou(3kg), hod diskom(1kg), hod oštepom(0,5kg)

Akciu zabezpečuje PK TŠV Mgr. I..Hajduová a PaedDr. J. Kučera.

Apr 16

Veľkonočný turnaj “Dáma”

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Po úspešnom vianočnom turnaji v Dáme sa na Spojenej škole dňa 16. apríla 2019 uskutočňuje veľkonočný turnaj v klasickej doskovej hre “Dáma”. Dáma je známa ako hra pre dvoch hráčov, pravidlá sú jednoduchšie ako šach a hra je pružnejšia a rýchlejšia. Súťaž organizačne pripravil p. Štefan Hrnčár, majster odbornej výchovy a vedúci záujmového šachového krúžku. Do turnaja sa zapojilo 31 žiakov a aj tentokrát bol záujem oveľa vyšší…

Vyhodnotenie:

1. miesto: Filip Baláž, IV.SCH

2. miesto: Patrik Lavo, IV.ME

3. miesto: Daniel Kalmár, IV.ME

Apr 16

Dňa 16. 4. 2019 sa v Dome kultúry v Šali, v bábkovej sále, uskutoční vyhodnotenie IX. ročníka súťaže Esej Jána Johanidesa.

Do súťaže sa zapojilo niekoľko žiakov našej školy, no do celoslovenského kola bola zaslaná len 1 práca . Slávnostného udeľovania cien sa zúčastnia študenti I. E triedy pod vedením p. prof. Stierankovej a Mgr. A. Štepkovej.

Apr 15

Veľkonočný turnaj vo futbale

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Výsledky z 15. apríla:

1. miesto II. SM – postupujú

2. miesto I. SM – postupujú

3. miesto I. N

4. miesto III. MEP

5. miesto II. MEP

Predmetová komisia telesnej a športovej výchovy už tradične organizuje “Veľkonočný turnaj vo futbale”. V tomto školskom roku sa ho zúčastní 6 družstiev z organizačnej zložky Stredná odborná škola technická, súťažiť budú 15. apríla 2019 a 4 družstvá z organizačnej zložky Stredná priemyselná škola elektrotechnická, súťažiť budú 17. apríla 2019. Akciu organizačne pripravili Mgr. I. Hajduová a PaedDr. J. Kučera – predmetová komisia telesnej a športovej výchovy.

Apr 15

Hviezdoslavov Kubín

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Vyhodnotenie súťaže:

Dňa 15. apríla 2019 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov – najlepších recitátorov z triednych kôl. Študenti súťažili v prednese poézie a prózy. Pri výbere autorov siahli aj po súčasnej tvorbe. Na základe vypočutých ukážok sme vyhodnotili víťazov v každej organizačnej zložke:

OA: 1. M.Kubašková IV.A SOŠT: 1. K.Ružovičová III.SCH

2. V.Andová I.A S.Vanek I.N

3. D.Majtánová III.A 2. D.Ondrisek II.CH

P.Gajdošíková III.A

SPŠE: 2. T.Demeter I.E

3. J.Baraník II.E

Všetkým zúčastneným patrí poďakovanie za dôstojnú reprezentáciu.

Gestorom podujatia: PK SVP, PaedDr.Daniela Stieranková, Mgr.Alena Štepková

Dňa 15. apríla 2019 sa uskutoční školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa zúčasní 16 žiakov Spojenej školy. Organizačne súťaž pripravila predmetová komisia spoločenskovedných predmetov – PaedDr. D. Stieranková a Mgr. A. Štepková.

Apr 12

Trojfarebný týždeň

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

V týždni od 8.4. – 12.4.2019 sa uskutočnil trojfarebný týždeň pre žiakov Spojenej školy. Žiaci v uvedený týždeň mali mať oblečenie a farby dobre viditeľné nalsedovne:

Pondelok: Biela, Modrá, Červená

Utorok:: Zelená, Žltá, Oranžová

Streda: Čierna, Biela, Sivá

Štvrtok: FIaalová, Ružová, Modrá

Piatok: Hnedá, Modrá, Čierna

Víťazom súťaže “Trojfarebný týždeň” sa stala trieda III. E. V uvedenom týždni dosiahli rovnaký počet percent tried III.E a IV.A, a preto musel o víťazstve rozhodnúť súťažný kvíz.. Boj bol napínavý a až posledná otázka rozhodla, že víťazstvo a tortu získala trieda III.E .

Víťazom blahoželáme !!!

Apr 12

Výsledky súťaže:

1. miesto Dominika Rimovská II. CH

2. miesto Evelyn Solčanská I. A

3. miestno Silvia Lelovicsová IV. A

Dňa 12. apríla 2019 sa koná súťaž o reáliách nemecky hovoriacich krajín. Súťaže sa zúčastňuje 12 žiakov Spojenej školy. Úlohou žiakov je riešiať písomný test, v ktorom si môžu overiť svoje vedomosti o prírodných krásach, historických pamiatkach alebo tradíciách nemecky hovoriacich krajín. Súťaž organizačne pripravila predmetová komisia cudzích jazykov – Mgr. F. Fiala

Apr 12

Expert geniality show

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

11. ročník súťaže EXPERT geniality show (vedomostná súťaž na Slovensku) sa konal 29. novembra 2018. Súťaž organizuje Talentída, n. o. (www.sutazexpert.sk). Žiak našej školy Lukas Hlavatý zo IV. SCH sa umiestnil v 2. téme Tajomstvá prírody na 1. mieste. Ako víťazovi mu patrí čestné miesto a bude zaradený do Galérie slávy. V celkovom poradí sa umiestnil na 21. mieste z 1153 súťažiacich v kategórii EXPERT 034 a získal titul TOP EXPERT.

Apr 12

Okresné kolo súťaže vo futbale

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Výsledky súťaže:

1. miesto žiaci Gymnázia J. Fándlyho, Šaľa

2. miesto žiaci SŠ, OZ Stredná priemyselná školy elektrotechnická, Šaľa

3. miesto žiaci SŠ, OZ Stredná odborná školy technická, Šaľa

Dňa 12. apríla 2019 sa koná okresné kolo súťaže vo futbale. Našu školu bude reprezentovať 30 žiakov v dvoch družstvách za organizačnú zložku Stredná priemyselná škola elektrotechnická a Stredná odborná škola technická. Súťaž organizačne pripravila predmetová komisia telesnej a športovej výchovy – Mgr. I. Hajduová a PaedDr. J. Kučera. V skupine rozhodcov bude aj Bc. Ľ. Grznár.

Apr 10

Biblická olympiáda

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Dňa 10. apríla 2019 sa naši žiaci zúčastnia diecézneho kola biblickej olympiády v Trnave. Š. Pálesch zo IV. SCH, P. Hátaš zo IV. SCH, D. Ondrisek z II. CH a P. E.Shlager z I. CHP postúpili v tejto súťaži z 1. miesta v okresnom kole. Chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a v zajtrajšej súťaži im držíme palce. Gestorom akcie na našej škole je Ing. K. Prieložná.